Media Tips
AUTHOR
Panachai
PUBLISHED
20 เม.ย. 2020

META DATA คืออะไร ?

Meta Data คือ ข้อมูลที่ใช้อธิบาย “ข้อมูลอื่น” อีกที ในมุมมองของการพัฒนาเว็บไซต์ ก็มีการนำ Meta Data มาใช้อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าเว็บเเต่ละหน้าเช่นเดียวกัน โดยหน้าเว็บเเต่ละหน้า มี Meta Data ที่สำคัญอยู่ 3 ตัวด้วยกัน ได้เเก่ Title, Description เเละ Keywords ซึ่งโดยปกติ ข้อมูลส่วนนี้จะไม่เเสดงบนหน้าเว็บ เเต่จะถูกนำไปใช้โดยระบบอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น Google จะดึงข้อมูลบริเวณ META DATA ของหน้าเว็บเเต่ละหน้า เเละนำไปใช้จัดอันดับการค้นหา รวมถึงการเเสดงในหน้าผลลัพธ์การค้นหา เป็นต้น นอกจากนั้น META DATA ของหน้าเว็บไซต์ ยังถูกใช้เวลา Share ข้อมูลไปยัง Social Network ต่างๆ เช่น  Facebook เเละ Google+ อีกด้วย

เทคนิคการกำหนด META DATA

  • Title ชื่อของหน้าเว็บไซต์ ควรสั้น กระชับเเละน่าสนใจ โดยเเนะนำให้วาง Keywords ไว้บริเวณต้นๆ ของข้อความ ความยาวที่เหมาะสม ไม่ควรเกิน 65 ตัวอักษร
  • Description คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาถูกนำไปใช้จัดอันดับ รวมถึงเเสดงในหน้า Search Result ความยาวที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 155 ตัวอักษร
  • Keywords คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง กับเนื้อหาบนเว็บ จำนวน Keywords ที่ใช้ ควรอยู่ระหว่าง 3 – 5 คำ

META DATA สำหรับหน้าเว็บมักถูกใช้ในการ ปรับเเต่ง SEO เนื่องจากมีความสำคัญต่อการจัดอันดับการค้นหารวมถึง ยังถูกนำไปใช้เเสดงในหน้าผลลัพธ์การค้นหาของ Google รวมถึงใช้ในการ Share ข้อมูลไปยัง Social Network ต่างๆดังนั้น  หากกำหนดข้อมูล อย่างเหมาะสมจะช่วยในหน้าเว็บ ค้นหาง่าย เเละดูน่าสนใจ ส่งผลให้มีอัตราการ คลิกข้อมูล

“วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า จะได้มาต้องเริ่มที่วันนี้”

“A better tomorrow starts today”