เยียวยาผู้คน การบินไทย-ไทยสมายล์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเที่ยวบินในประเทศรับวันหยุดสงกรานต์

สายการบินละเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้โดยสารกรณีบินในประเทศ

การบินไทยและไทยสมายล์ประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารระหว่างเส้นทางบินภายในประเทศที่ออกบัตรโดยสารก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 เหตุจากผลกระทบการยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ที่ทางการรัฐเพิ่งประกาศออกมาไม่นาน

นนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า ตามที่รัฐบาลประกาศยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยยกเลิกวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ไม่เป็นวันหยุดราชการ และให้เลื่อนออกไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางทั้งหมด ความแออัด และโอกาสติดเชื้อจากโรคร้าย บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบที่ผู้โดยสารได้รับ การบินไทยจึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศของการบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเส้นทางบินภายในประเทศที่ออกบัตรโดยสารก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 ตามข้อสั่งการของ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รายละเอียดดังนี้

  • ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเเปลงเที่ยวบินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในเส้นทางเดิม ในกรณีที่รหัสชั้นโดยสารที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิมไม่มีที่นั่งว่างในเที่ยวบินที่ต้องการเปลี่ยน ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างเเละภาษี
  • ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเเปลงเส้นทางบินได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยต้องชำระค่าส่วนต่างเเละภาษี
  • การเปลี่ยนเเปลงชื่อผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนได้ 1 ครั้งในราคา 500 บาท
  • บัตรโดยสารเเบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ ค่ามัดจำต่างๆ สามารถนำไปใช้ภายหลังได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเเปลงการเดินทางได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม เเละต้องเเจ้งการเปลี่ยนเเปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสาร ทั้งนี้เป้นไปตามเงื่อนไขของบริษัทกำหนด ผู้โดยสารสามารถติดต่อทำการเปลี่ยนเเปลงบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือดูรายระเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ thaiairways.com  หรือสอบถามผ่าน  THAI Contact center โทร 0 2356 1111

Credit : https://thestandard.co/thai-airways-thai-smile-no-domestic-flight-change-fees/

“วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า จะได้มาต้องเริ่มที่วันนี้”

“A better tomorrow starts today”