ROI คืออะไร ?? ทำงานยังไง เเล้วมีผลดีอะไรกับธุรกิจของคุณ

ROI คืออะไร ?? ทำงานยังไง เเล้วมีผลดีอะไรกับธุรกิจของคุณ

Pisit Sompongnawakij|27 DEC 2019|1 min read

ROI หรือ Return on Investment คืออัตราส่วนการหาค่าผลตอบเเทนจากการลงทุน ที่เปรียบเทียบระหว่างเงินทุน กับ กำไรที่ได้กลับมาจากการลงทุน ซึ่งจะเป็นอัตราส่วนค่าทางการเงินสีใช้เเสดงความสามารถในการหากำไรจากเงินทุน ว่าการลงทุนของคุณ ได้ผลตอบเเทนกลับมากี่เปอเซ็นต์ นอกจากนี้ การใช้ค่า ROI อีกเเบบ คือการนำไปใช้ในการวางเเผนเลือกการลงทุนใน Project ต่างๆ ว่าจะคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ วิธีหาค่า ROI จากการลงทุน สามารถหาได้จากกำไรเเละเงินทุนด้วยสูตร ROI = ( กำไร หาร เงินทุน