เราต้องรอด !! ธนาคารไทยพาณิชย์-กสิกรไทย-กรุงศรี-กรุงเทพ-กรุงไทย ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ลง 0.25% เเล MRR ลง 0.12% เพื่อช่วยคนไทยเเละผู้ประกอบการ SME สามารถผ่านวิกฤตไวรัส Covid-19

หลังวิกฤต Coivid-19 ธนาคารต่างๆลดดอกเบี้นเงินกู้ช่วยคนไทย

สถานการณ์ในปัจจุบันการระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเกิดชะลอตัว ดังนั้น เพื่อเเบ่งเบาภาระต้นทุนทางการเงินของลูกค้า ไม่ว่าจะลูกค้ารายย่อย หรือกลุ่มธุรกิจ SME ต่างๆ เเละตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐในการกระตุ้นสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ จึงได้เกิดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  MOR ( Minimum Overdraft Rate ) ลง 0.25% เเละลดดอกเบี้ย MRR ( Minimum Retail Rate ) ลง 0.12%

ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ลง 0.25% จากเดิม 6.745% เป็น 6.495%  เเละอัตราดอกเบี้ย MRR  ลง 0.125% จากเดิม 6.87% เป็น 6.745% เพื่อประคองสภาพคล่องของลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดกลางเเละ ขนาดย่อม รวมถึงลูกค้ารายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพธุรกิจที่ชะลอตัวลงจากการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 นับเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ เเละลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศที่ได้ประกาศไปก่อนหน้า เเละโครงการปล่อยกู้สินเชื่อจากภาครัฐดอกเบี้ยต่ำ หรือ ซอฟต์โลน ดอกเบี้ยต่ำ 2%

ธนาคารกสิกรไทย KBANK ธนาคารกสิกรไทยพร้อมตอบสนองนโยบาย เดินหน้าลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ลง 0.25% เหลือ 6.62% และลด MRR ลง 0.12% เหลือ 6.50% เพื่อช่วยลดภาระให้แก่ลูกค้าของธนาคารโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า SME และ บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ธนาคารไม่ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาแต่อย่างใด หากแต่ลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์นิติบุคคลลง 0.05% และ เงินฝากประจำลง 0.10%-0.25%

ธนาคารกรุงศรี BAY พร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าและตอบสนองทิศทางดอกเบี้ย ของนโยบายภาครัฐ โดยลดดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทแบบมีระยะเวลา (MLR) ลง 0.12% เหลือ 6.23% ต่อปี  และเงินกู้ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ลง 0.25% เหลือ 6.70% ต่อปี

ธนาคารกรุงเทพ  BBL ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเอ็มแอลอาร์ (MLR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) ลง 0.125% อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเอ็มโออาร์ (MOR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ลง 0.25% และอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเอ็มอาร์อาร์ (MRR) หรืออัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) ลง 0.125%

ธนาคารกรุงไทย KTB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ลง 0.25%เหลืออัตรา 6.62% ต่อปี  และดอกเบี้ยเงินกู้ MRR  ลง 0.125% เหลืออัตรา 6.745% ต่อปี  ซึ่งธนาคารหวังว่า การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม ณ ตอนนี้

สำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารปรับลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ซึ่งเป็นไปตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยตลาด ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยที่ทั้ง 5 แบงค์ใหญ่มีผลลดอัตราดอกตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ยกเว้น ธนาคารกรุงไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป.