[Line] วิธีจัดการการสั่งซื้อ ของ Line MyShop

ขั้นตอนการจัดการสินค้า เมื่อมีลูกค้าสั่งสินค้าผ่านทาง Line MyShop

  1. Login เข้าระบบ Line Official Account Manager หรือ Log in ตรงเข้า Line MyShop ได้เลย
Line Official Account Manager
Line MyShop Account

2. กดรายการสั่งซื้อ (Track Order)

Line MyShop รายการสั่งซื้อ

ขออธิบายเพิ่มเติม Status จะมีหลากหลายรูปแบบครับ

– ถ้าลูกค้ายังไม่ได้จ่ายเงิน จะขึ้น None หรือ —

– ลูกค้าจ่ายเงินแล้ว จะขึ้น รอการตรวสสอบ

– เมื่อเราตรวจสอบ Order แล้ว สามารถกดเปลี่ยนสถานะเป็น ชำระเงินแล้ว

3. ตรวจสอบการจ่ายเงินก่อนเปลี่ยนสถานะ ในวงกลมจะเป็นรูปใบเสร็จ

Line MyShop การตรวจสอบการจ่ายเงิน

4.หลังจากกดยืนยัน จะกลับมาหน้ารายการสั่งซื้อ และขึ้นสถานะพร้อมส่ง

Line MyShop สถานะพร้อมส่ง

5. เมื่อกดพร้อมส่ง จะเข้าสู่หน้ารายการสั่งซื้อของ ออเดอร์นั้นอีกครั้งให้เลื่อนลงมาและเช็คข้อมูลการจัดส่ง พร้อมประเภทการจัดส่ง

  • ถ้าต้องการส่งก็กด ปุ่มสีเขียว จัดส่งสินค้าและแจ้งหมายเลขพัสดุ
  • ในกรณีต้องการพิมพ์ก็เลือกปุ่มสีขาวครับ
Line MyShop การจัดส่งสินค้า

6.เมื่อกดปุ่มสีเขียว จะมีให้พิมพ์หมายเลขพัสดุ และเมื่อกดยืนยันจะส่งเข้าแชทลูกค้าทันที หลังจากนั้น เราสามา

7. เมื่อกลับมาดูที่ช่องแชทจะพบว่ามีข้อความถูกส่งมาเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนี้เป็นอันเสร็จขั้นตอนการจัดการการสั่งซื้อ ของ Line MyShop ในบทความถัดไปจะเป็น การจัดการสต๊อกสินค้า

“วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า จะได้มาต้องเริ่มที่วันนี้”

“A better tomorrow starts today”