Google Analytics คืออะไร สิ่งที่ Digital Advertiser ควรรู้มีอะไรบ้าง

Google Analytics คืออะไร สิ่งที่ Digital Advertiser ควรรู้มีอะไรบ้าง

Google Analytics คืออะไร

Google Analytics คือ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลผู้ใช้งานบนเว็ปไซต์และแอปพลิเคชั่น เจ้าของเว็ปไซต์หรือแอปพลิเคชั่น สามารถนำข้อมูลใน Google Analytics ไปวิเคราะห์และปรับปรุงการทำ Marketing Online เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ

Google Analytics มีข้อมูลอะไรบ้าง

1. Real Time Report

สำหรับคนที่อยากเห็นจำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์ของทันทีในวันนั้น Google Analytics Real Time Report แสดงให้เห็นถึงจำนวนของผู้ใช้งานในแต่ละหน้า ณ ตอนนี้ รวมถึงข้อมูลเชิง Marketing Media ที่แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้เข้าใช้งานจากช่องทาง Media ไหนมากที่สุด ณ ตอนนั้นๆ

2. Audience Report

หากต้องการเข้าใจถึงกลุ่มคนที่เข้ามาในเว็ปไซต์ของเราไม่ว่าจะเป็น ความสนใจแบบ In-Market หรือ Affinity หรือเพศ อายุของคนที่เข้ามาในเว็ปไซต์ Google Analytics Audience Report รวบรวมข้อมูลพวกนี้มาแสดงให้เข้าใจถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ซึ่งมีประโยชน์ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตลาดดิจิทัลอีกด้วย

3. Acquisition Report

การที่เราจะรู้ว่าคนที่เข้ามาในเว็ปไซต์เรา เข้ามาจากช่องทางไหน ไม่ว่าจะ Google, Facebook, หรือช่องทางอื่นๆ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปบนโลกดิจิทัล Google Analytics Acquisition Report สามารถเก็บข้อมูลทุกช่องทางที่ส่งคนเข้ามา พร้อมทั้งแสดงค่า Conversion คู่ไปกับช่องทางนั้นๆได้ เพื่อวัดประสิทธิ์ภาพของแต่ละช่องทาง นักการตลาดมักจะใช้ Report ตัวนี้มากที่สุดในการวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนวิธีการทำการตลาดบนโลกดิจิทัล

4. Conversion Report

สำหรับการวัดผลไม่ว่าจะเป็นยอดขายสำหรับเว็ปไซต์ Ecommerce หรือการอ่านเนื้อหาบนเว็ปไซต์จบที่จะเก็บในรูปแบบของ Goal. Google Analytics Conversion Report สามารถแสดงข้อมูลรายละเอียดได้เช่น สามารถเก็บได้ว่ายอดขายที่ขายไป สินค้าไหนขายดีที่สุด และยอดขายแต่ละเดือนเป็นอย่างไร

คำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้ใน Google Analytics

  • Sessions: จำนวนครั้งที่คนเข้ามาในเว็ปไซต์ในช่วงเวลาหนึ่ง ทุกๆคนที่เข้ามาในเว็ปไซต์ จะถูกนับเป็น 1 Session ทันที หากคนๆนั้น ไม่ได้ทำอะไรบนเว็ปไซต์นานกว่า 30 นาที Session นั้นจะเข้าสู่สถานะ Session Expired และหากคนๆนั้นกลับมาใช้งานเว็ปไซต์ จะนับเป็น Session ใหม่
  • Users: จำนวนคนที่เข้ามาในเว็ปไซต์
  • Pageviews: จำนวนครั้งที่แต่ละหน้าถูกโหลดขึ้นมา สามารถใช้ดูได้ว่าหน้าไหนในเว็ปไซต์ของมีคนเข้ามาดูมากที่สุด
  • Pages per Session: ค่าเฉลี่ยของจำนวนหน้าที่ถูกโหลดต่อ 1 Session ยิ่งมีค่าสูง สามารถบ่งบอกได้ว่าแต่ละครั้งที่คนเข้ามาในเว็ปไซต์มีการเข้าไปดูกี่หน้า
  • Average Session Duration: ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่คนเข้ามาในเว็ปไซต์ต่อ  1 Session ซึ่งจะนับจากระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาในเว็ปไซต์จนถึงหน้าสุดท้ายที่คนๆนั้นไปถึง
  • Bounce Rate: เปอร์เซ็นของคนที่เข้ามาในเว็ปไซต์แล้วออกจากเว็ปไซต์ไปเลย โดยไม่ได้เข้าไปที่หน้าอื่นๆต่อ ยิ่งมี่ค่า Bounce Rate ที่สูง ยิ่งบ่งบอกว่ากลุ่มคนที่ถูกพาให้เข้ามาในเว็ปไซต์ ไม่ได้เจอในสิ่งที่คนๆนั้นกำลังหาอยู่บนเว็ปไซต์ของเรา อาจจะต้องปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายในการทำการตลาดออนไลน์เป็นกลุ่มอื่น
  • Percent of New Sessions: เปอร์เซ็นของกลุ่มคนที่พึ่งเคยเข้าเว็ปไซต์เป็นครั้งแรกจาก Session ทั้งหมด
  • Conversion: คือจำนวนครั้งที่เป้าหมายที่วางไว้สำเร็จลุล่วง จะเป็นเรื่องยอดขายจำนวนหน้าที่คนเข้ามาดูในแต่ละ session หรือ จำนวนหน้าที่เข้ามาอ่าน สามารถตั้งเป็น Conversion ได้หมดเลย ซึ่ง Conversion ของ Google Analytics จะแบ่งเป็นสองแบบ คือ Goal กับ Transaction
  • Conversion Rate: เปอร์เซ็น จำนวน Conversion ที่เกิดขึ้นบนเว็ปไซต์ หารด้วย จำนวน Session ที่เกิดขึ้น เช่น converision rate 10% หมายความได้ว่า มี conversion เกิดขึ้น 10 ครั้งจาก 100 session ยิ่ง conversion rate สูง แสดงว่ากลุ่มคนที่เข้ามาในเว็ปไซต์เป็นคนกลุ่มคนที่ความสนใจตามเป้าหมายที่วางไว้

สุดท้ายนี้ นอกเหนือจาก Audience, Acquisition, Behavior, และ Conversion Report. Google Analytics ยังมี Report ย่อยๆอีกเช่น New User vs Returning User หรือแม้กระทั้ง Cohort Analysis Report หากต้องการเข้าไปลองเล่น Google Analytics สามารถเข้าไปขอ Google Analytics Demo Account Access ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

“วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า จะได้มาต้องเริ่มที่วันนี้”

“A better tomorrow starts today”