AUTHOR
ForeToday
PUBLISHED
11 พ.ค. 2021
OUR SERVICES

Digital Marketing

DIGITAL MARKETING

Google Ads

Search Engine Marketing

การทำโฆษณาบนเว็บไซต์โดยการใช้ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับการค้นหาบน Google เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างโอกาสในธุรกิจของคุณ

Google Display Network

การทำโฆษณาสำหรับแสดงผลบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ในรูปแบบของรูปภาพ วีดีโอ หรือข้อความสั้น ๆ เน้นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง สามารถเข้าถึงผู้คนได้มากถึง 10,000 ล้าน users ในออนไลน์

YouTube Ads

การทำโฆษณาในรูปแบบวีดีโอ สำหรับแสดงผลบน Youtube ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ และสามารถสร้าง Awareness เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจสินค้าและบริการและเราสามารถลงลึกไปในส่วนของยอดขายได้ด้วย

DIGITAL MARKETING

Social & VDO Marketing

Facebook & IG

การทำโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้และได้กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ ตามเป้าหมายของธุรกิจของคุณ ผ่านทาง Facebook และ Instagram

Line Ads

เครื่องมือที่เรียกได้ว่าถูกจริตคนไทยมาก เพราะการที่สามารถโต้ตอบ สอบถาม สินค้าและบริการต่าง ๆ ทำให้เกิดยอดขายได้ง่ายผ่านการซื้อสื่อในรูปแบบ Line Ads

TikTok

VDO Short form เป็นอีกหนึ่งกระแสที่คนนิยมใช้เพื่อเสพความบันเทิง การศึกษา และ อื่น ๆ จึงทำให้มียอดการใช้งานสูงถึง 10 ล้านผู้ใช้ในไทย เหมาะกับการสร้างแบรนด์

DIGITAL MARKETING

Shopping ads

Google Shopping Ads

การทำโฆษณาบน google ที่แสดงภาพสินค้า ราคา หรือโปรโมชั่น มาโชว์ให้ตรงกับ keyword ที่ลูกค้าค้นหาจึงทำให้มีโอกาสสูงที่ลูกจะเข้ามาซื้อสินค้ากับทางร้าน

YouTube Shopping

เป็นการเพิ่มช่องทางโฆษณาสินค้าที่โชว์ลงบนเว็บ youtube เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจสินค้ามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าเราโดยที่ไม่ต้องค้นหา

Product Feed Solution

เป็นการลิสต์รายการสินค้าเพื่อเตรียมโฆษณาผ่าน Google Merchant Center และ Facebook Business Manger ก่อนที่จะทำการลงโฆษณาสินค้า

DIGITAL MARKETING

Retargeting & CPAS

Retargeting Solution

การทำโฆษณาออนไลน์ติดตามไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้าชมธุรกิจของคุณผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ การทำ Retargeting จะช่วยเพิ่มโอกาสและแนวโน้มให้ผู้ใช้งานเหล่านั้นกลับมาซื้อสินค้าและบริการของคุณ และทำให้คุณปิดการขายได้ง่ายขึ้น

Dynamic Retargeting

การทำโฆษณาออนไลน์ติดตามรายบุคคลแบบอัตโนมัติ (Automated Personalized Ads) ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้ามาดูสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ โดยกลุ่มเป้าหมายแต่ละคนจะเห็นโฆษณาที่แตกต่างกันตามความสนใจ แต่ตรงใจมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การปิดการขายที่มีประสิทธิภาพ

CPAS / Collaborative Ads

การทำโฆษณาผ่านทางแพลทฟอร์ม Facebook ในรูปแบบของ Dynamic Ads ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าให้ธุรกิจบน E-Marketplace ของคุณ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำ Retargeting และสามารถตรวจสอบยอดขายจากการทำโฆษณาของคุณได้